Point

Nasze usługi:

Podatki

Reprezentowanie przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej w trakcie prowadzonych kontroli skarbowych i podatkowych

Odwołania

Odwołania od decyzji, skargi do WSA, NSA w sprawach podatkowych

Reprezentacja

Reprezentowanie w postępowaniach przed Sądami Administracyjnymi w sprawach podatkowych

OPINIE

Opinie podatkowe, audyty podatkowe, wnioski o interpretacje podatkowe

Dokumentacja

Sporządzanie dokumentacji podatkowej do transakcji z podmiotami powiązanymi.