Doradca Podatkowy

Dlaczego musimy płacić podatki?

Brak wysprzątanych ulic, puste gabinety lekarzy w szpitalach i przychodniach, nieobecność nauczycieli w szkołach czy bezradność w przypadku nagłego i nieprzewidzianego wypadku. Tak wyglądałby kraj bez podatków. Chociaż konieczność uiszczania tej daniny dla nikogo nie jest przyjemnością, to właśnie podatki zapewniają poprawne funkcjonowanie państwa. Podatki pobierane są jako obowiązkowe świadczenie pieniężne bez konkretnego świadczenia wzajemnego i przeznaczane na realizację zadań publicznych. Podatek jest formą przymusu, dlatego często budzi taki opór. Świadczenie to jest bezpośrednio związane z tzw. państwem opiekuńczym, które zbiera podatki obywateli do wspólnej kasy po to by później zorganizować odpowiednią redystrybucję dóbr. Całkowite zlikwidowanie podatków doprowadziłoby do stanu, w którym każdy byłby zdany tylko na siebie zarówno w kwestii edukacji jak i służby zdrowia, bezpieczeństwa czy porządku. W takich okolicznościach na odpowiednie usługi stać byłoby tylko najbogatszych, zaś wszystkie publiczne świadczenia byłyby poza zasięgiem pozostałych grup społecznych. Podatki jako główne źródło dochodu państwa zapewniają jego sprawne funkcjonowanie w zakresie umożliwienia powszechnego dostępu do publicznych dóbr i usług.

Kontakt:

Doradztwo Podatkowe
Violetta Chaba
59-241 Legnickie Pole, ul. Krasińskiego 32,
Telefon: 691 370 707
dchaba@onet.pl
USŁUGI
SPRAWDŹ